Kunstuitleen HA-15 Harlingen

Al vanaf € 5,50 per maand heeft u een kunstwerk in huis.

Kunstwerk van de maand december 2017

Peter Verzendaal kiest een foto van Marja Driessens-Diessel, getiteld “Valencia Three Ladies”, als kunstwerk van de maand december 2017.

Peter Verzendaal over zijn keuze:

“Het werk van Marja Driessens-Diessel boeit mij – als collega fotograaf – in hoge mate. Waar ik streef naar scherpte en technische kwaliteit, is zij in mijn ogen veel beter in het losbreken uit de ketens van de techniek die schier onlosmakelijk zijn verbonden met het medium fotografie. Daarmee is zeker niet gezegd dat haar werk technisch gezien niet ‘perfect’ is. Integendeel, een fotograaf moet juist heel veel begrijpen van de technische mogelijkheden die het medium biedt, om werk te kunnen maken zoals dat van Marja Driessens-Diessel. Bij mij oogst zij veel bewondering omdat zij aan haar beelden via het medium fotografie een fantastische abstracte kwaliteit weet mee te geven. De sterke grafische elementen, de silhouetten, de reflecties, de eenheid van elkaar versterkende tinten, ze dragen er bij mij allemaal aan bij dat ik het gevoel krijg dat ik vooruit in de tijd kijk, een cleane, overzichtelijke en haast mystieke toekomstige wereld. Het gebruik van moderne stedenbouwkundige en architectonische elementen draagt hier zeker aan bij. Het werk ‘Valencia Three Ladies’ is hier een uitstekend voorbeeld van met menselijke gestaltes, perfect in compositorische balans met hun futuristische omgeving. Deze prachtige foto draag ik met overtuiging voor als Kunstwerk van de Maand december 2017”.