Kunstuitleen HA-15 Harlingen

Al vanaf € 5,50 per maand heeft u een kunstwerk in huis.

Deelname voorwaarden kunstenaars

DEELNAMEVOORWAARDEN KUNSTENAAR 

Bij Kunstuitleen HA-15 kunnen alle in Friesland en omstreken woonachtige beeldende kunstenaars deelnemen. De kunstenaar wordt deelnemer nadat het bestuur van Kunstuitleen HA-15 drie door de kunstenaar aangeleverde werken en een CV beoordeeld heeft op geschiktheid voor de collectie, en vervolgens na ondertekening van de Deelname-overeenkomst Kunstenaar.

Algemene criteria bij de aanmelding

 • Originaliteit
 • Materiaalgebruik
 • Presentatie
 • Toepasbaarheid in huis/kantooromgeving
 • Formaat
 • Werk moet eenvoudig vervoerbaar en ophangbaar zijn
 • Beschikbaarheid van kwalitatief goed beeldmateriaal (.jpg) voor plaatsing op website

De werkwijze van Kunstuitleen HA-15

 • Kunstuitleen HA-15 maakt een selectie uit het aangeboden werk om tot een gevarieerd kunstaanbod te komen voor particulieren en bedrijven
 • Kunstuitleen HA-15 gaat niet in discussie met de kunstenaar over collectiekeuzes
 • Indien het werk gewenst is voor exposities en/of activiteiten van Kunstuitleen HA-15, wordt de kunstenaar hierover benaderd.

Wat biedt Kunstuitleen HA-15

 • de mogelijkheid om een onbeperkt aantal kunstwerken + één korte tekst te plaatsen op de website www.kunstuitleenharlingen.nl.
 • de mogelijkheid om maandelijks de foto’s van kunstwerken en tekst op de website te wisselen
 • naast de de mogelijkheid van uitleen ook die van huurkoop en verkoop van (uitgeleende) kunstwerken
 • deelname aan activiteiten en exposities, georganiseerd door KunstuitleenHA-15
 • publiciteit in de media betreffende activiteiten van Kunstuitleen HA-15
 • de administratie afhandeling van uitlening en verkoop.

 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Opzegging dient schriftelijk vóór 1 december van enig jaar te geschieden. Aan de hand van de prijs van uw kunstwerk (zie Tarieventabel) wordt de leenprijs per maand vastgesteld door Kunstuitleen HA-15. Bij het uitlenen wordt het grootste gedeelte van de leenvergoeding verdiend door de kunstenaar. De verdeelsleutel is: 60% voor de kunstenaar en 40% voor Kunstuitleen HA-15.

 

Financiën

 • De verkoopprijs die de kunstenaar opgeeft dient inclusief BTW te zijn
 • De verkoopprijs dient voor het werk te gelden zoals aangeboden, dus inclusief lijst, ophangsysteem etc.
 • Alle uit te lenen werken kunnen in principe door leners worden gekocht. Bij verkoop van een kunstwerk komt aan Kunstuitleen HA-15 25% van de verkoopprijs toe.
 • Aan het einde van de uitleenperiode wordt de toekomende vergoeding aan de kunstenaar uitgekeerd of aan het einde van enig jaar als het kunstwerk nog is uitgeleend.

Het uitlenen en inleveren van kunstwerken

 • Het te lenen kunstwerk wordt door de kunstenaar afgegeven. De kunstenaar krijgt een ontvangstbewijs.
 • Bij de uitgifte van het kunstwerk schouwen kunstenaar en een medewerkers van Kunstuitleen HA-15 het kunstwerk en noteren eventuele bijzonderheden.
 • De kunstenaar blijft zelf verantwoordelijk voor de verzekering van het werk.
 • De lener is verplicht bij beschadiging, vermissing of het verloren gaan van het geleende kunstwerk Kunstuitleen HA-15 onmiddellijk op de hoogte te stellen en is aansprakelijk voor de kosten van herstel of vergoeding van de schade. Kunstuitleen HA-15 neemt in dit geval contact op met de kunstenaar.
 • Bij inleveren van het kunstwerk door lener schouwen lener en de medewerker van Kunstuitleen HA-15 of het kunstwerk onbeschadigd wordt ingeleverd, met in achtneming van eventuele opmerkingen in de uitgifte-overeenkomst. Eventuele schade dient vergoed te worden door lener.

Technische zaken

 • Gebruik een degelijk systeem wanneer het werk wordt ingelijst (oogjes aan de achterzijde/binnenkant van lijst/werk
 • Het werk moet eenvoudig op te hangen/te plaatsen zijn
 • Bescherm de hoeken (geen scherpe of uitstekende delen)
 • Elk ingebracht kunstwerk moet op een goed leesbare plaats voorzien zijn van een sticker met de titel van het kunstwerk, de prijs en de naam van de kunstenaar.

Persoonsgegevens

 • De door de kunstenaar verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in een geautomatiseerd bestand van Kunstuitleen HA-15. Ze worden gebruikt om met de kunstenaars in contact te kunnen treden in verband met de kunstuitleen.
 • Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De kunstenaar heeft in overeenstemming met de wet op de privacy recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die over hem/haar zijn opgeslagen.